Technika nás baví

Dům dětí a mládeže Hlučín, příspěvková organizace, obdržel v rámci projektu Technika nás baví“, evidenční číslo: MSK 3942/2019 neinvestiční dotaci od Moravskoslezského kraje ve výši Kč 69.000,-.

Cílem projektu je modernizace technologických pomůcek, které mohou využívat všichni účastníci zájmového vzdělávání v technických kroužcích a tím dopomoci k rozšíření manuální zručnosti a zvýšení zájmu o technický svět.


Obecné informace o organizaci

Dům dětí a mládeže Hlučín, příspěvková organizace

Zámecká 6, Hlučín 74801
+420 595 041 156

info@ddmhlucin.cz


bankovní spojení a ičo

ČÍSLO ÚČTU: 35-7110290207/0100
IČO: 75079968

kontaktujte nás