Skip to main content

Technika nás baví

Dům dětí a mládeže Hlučín, příspěvková organizace, obdržel neinvestiční dotaci od Moravskoslezského kraje v rámci projektu Technika nás bavíve výši Kč 69.000,-. Cílem projektu je modernizace technologických pomůcek, které mohou využívat všichni účastníci zájmového vzdělávání v technických kroužcích a tím dopomoci k rozšíření manuální zručnosti a zvýšení zájmu o technický svět. Zájem o technické obory v současnosti stoupá a i v našem zařízení bychom chtěli být schopni dětem nabídnout takové technologie, které jim mohou být nápomocny i v budoucnu (např. při výběru oboru studia, zaměstnání atp.)

Elektrotechnický kroužek (začátečníci, pokročilí)

Cílem kroužku je seznámení se, získání praktických a teoretických zkušeností a dovedností  v oblastech konstrukce elektronických zařízení a také zvýšení zájmů o radioamatérský sport. Děti získají praktické zkušenosti v oblasti radioamatérského vysílání (problematiky antén, stavby AM i FM přijímačů, krátkovlnných vysílačů malého výkonu). Dále si osvojí práci  s 3D tiskárnou - pochopení principu fungování a tisk součástek.

Letecký a lodní modelář

Cílem kroužku je seznámení dětí s prací a technologiemi při stavbě leteckých a lodních modelů. Děti se seznámí se základy aerodynamiky a přípravou modelů k letu a plavbě, získají praktické zkušenosti s PC simulátorem létání. Rovněž jako v elektrotechnickém kroužku se děti učí  s 3D tiskárnou - pochopení principu fungování, příprava modelů k tisku, tisk samotných modelů.